Nuttige links

Voorbereiding Europees Landbouw- en Plattelandsontwikkelingsbeleid na 2013

Stand van zaken begin september 2014

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) zal weldra in werking treden. Om de Vlaamse land- en tuinbouwers in staat te stellen zich voor te bereiden op het nieuwe GLB, wordt  op deze pagina steeds de meest recente informatie over de toepassing in Vlaanderen (directe steun, marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling) meegegeven. Deze informatie wordt geupdate naargelang de beleidskeuzes die zowel op Europees als op Vlaams niveau nog gemaakt dienen te worden, bekend zijn.

In april 2014 werden zowel de ontwerpen van het Partnerschapsakkoord (dat alle Belgische fondsen omvat) als van PDPO III (plattelandsontwikkeling) officieel ingediend bij de Europese Commissie. Het is nu wachten op de inhoudelijke opmerkingen en bijkomende vragen van de Commissie om zo in debat te treden over de inhoud van de documenten.

Ondertussen worden verschillende info-sessies rond het nieuwe GLB georganiseerd, waar de landbouwers concrete antwoorden op hun praktische vragen kunnen krijgen. Meer informatie vindt u hiervoor op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk, waar u zich ook kunt inschrijven voor de sessies die in september 2014 doorgaan.

Meer informatie kunt u steeds bereiken via communicatie [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be (communicatie [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be) en vlaamsruraalnetwerk [at] vlaanderen [dot] be

 

Wat vooraf ging:

In het najaar van 2011 stelde de Europese Commissie officieel de ontwerpteksten voor van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014 tot 2020. De oorspronkelijke voorstellen vindt u op de website van de Europese Commissie. Deze voorstellen werden in 2012 en 2013 volop besproken, en de Raad van Europese landbouwministers en het Europees Parlement hebben in juni en september 2013 over de hervorming politieke akkoorden bereikt. De finale teksten van de verordeningen van de Raad en van het Europese Parlement zijn op 20 december 2013 gepubliceerd in het Europese Publicatieblad (PB L 347).

Alvorens het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in voege kan treden, moesten de details van de Europese wetgeving nog verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbepalingen. Deze “gedelegeerde verhandeling” (delegated acts, DA) en “geïmplementeerde verhandeling” (implementing acts, IA) werden tijdens het voorjaar en de zomer van 2014 definitief goedgekeurd en omvatten meer gedetailleerde bepalingen de berekingen van de betalingsrechten, de vergroening, sancties en controles, communicatieverplichtingen, …

Alle gedelegeerde en geïmplementeerde verhandelingen vindt u terug in de desbetreffende pagina van het Europees Publicatieblad.

Ondertussen zat de Vlaamse overheid niet stil. Op 20 december 2013 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota   (PDF, 23 december 2013) goed waarin de Vlaamse invulling van de Europese bepalingen werd beschreven. Dit vormde de basis van de opmaak van het programma (PDPO III) en bijhorende Vlaamse regelgeving in de daaropvolgende maanden en garandeert dat het nieuwe systeem van directe steun op 1 januari 2015 in werking kan treden.

Extra informatie:

Let wel: het Vlaams Ruraal Netwerk neemt hier geen standpunt in maar verzamelt enkel mogelijk relevante informatie op één pagina.

Vlaamse pers

 

Vlaanderen

 

Verslagen Commissie Landbouw en Platteland, Vlaams Parlement:

 

Europa

Link naar website Europese Commissie over PDPO III (2014 - 2020)

 

1/ Europese Commissie: Raadpleging toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid


2/ Europees Parlement


3/ Studies