Overzicht oproepen van de PDPO III-maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de oproepen van de maatregelen van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 (PDPO III).

Disclaimer: onderstaande gegevens zijn voorwaardelijk / onder voorbehoud van wijzigingen

Overzicht deadlines indieningsperiodes van de PDPO III-maatregelen:

Volgende maatregelen werken niet met oproepen (continue indiening, al dan niet met toekenning in blokperiodes)

 • VLIF-maatregelen:

Sinds 5 januari 2015 verlopen alle VLIF steunaanvragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

 1. Voor de "investeringssteun op een land- en tuinbouwbedrijf" en "steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven" zijn er vier indienperiodes in 2016: 1 januari tot 31 maart, 1 april tot 30 juni, 1 juli tot 30 september en van 1 oktober tot 16 december.
 2. De indienperiodes voor de VLIF-maatregel "niet-productieve investeringen" zijn de indienperiodes: 1 januari tot 29 februari, 1 maart tot 31 mei, 1 juni tot 31 augustus, 1 september tot 30 november en 1 december tot 28 februari 2017.
 3. Overnamesteun voor jonge landbouwer: De indienperiodes voor "overnamesteun voor jonge landbouwers" zullen maximaal één maand duren. Een indienperiode start gewoonlijk op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand. Uitzonderlijk in december zal deze uitzonderlijk op 16 december 2016 eindigen.
 4. "Projectsteun voor innovaties in de landbouw": Voor deze maatregel zal er niet continue een steunaanvraag kunnen ingediend worden. Volg de website voor eventuele oproepen
 5. "Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten": datum oproep nog niet bekend.

Meer informatie vind je op de website van Departement Landbouw en Visserij.

 • KRATOS - Raad op maat

 Deze maatregel werkt niet met oproepen. De maatregel zelf werd wel gelanceerd in februari 2016.

 • Bebossing en herbebossing

Voor deze twee maatregelen zijn er jaarlijks twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april.

 

Indienperiodes 2017

Deadline indieningsperiode januari 2017:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Haspengouw: 18 januari, 12:00

Deadline indieningsperiode februari 2017:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 3 februari, 12:00
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Antwerpen: 16 februari
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Antwerpen: 16 februari
 • Niet-productieve investeringen: 28 februari

Deadline indieningsperiode maart 2017:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 1 maart, 12:00
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 1 maart, 12:00
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Vlaams-Brabant: 27 maart, 16:00
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Vlaams-Brabant: 27 maart, 16:00
 • Bebossing: indienen mogelijk tot en met 30 maart (indienperiode start op 1 september)
 • Herbebossing: indienen mogelijk tot en met 30 maart (indienperiode start op 1 september)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 31 maart
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 31 maart

Deadline indieningsperiode april 2017:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Antwerpen: 28 april
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Antwerpen: 28 april

Deadline indieningsperiode mei 2017:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (let wel: enkel aanmelding) - Oost-Vlaanderen: 2 mei
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (let wel: enkel aanmelding) - Oost-Vlaanderen: 2 mei

Deadline indieningsperiode juni 2017:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 15 juni
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 15 juni

Deadline indieningsperiode september 2017:

 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 15 september

Deadline indieningsperiode oktober 2017:

Deadline indieningsperiode november 2017:

 • Agromilieumaatregelen - landbouw: indienen mogelijk tot en met 30 november